Publikationer
Författare advokat Raoul Smitt:
• Data 1-2, Esselte, 1986
• Databranschens standardavtal, Norstedts Juridik, 1991
• Välj rätt programvara, Styrelsen för Teknisk Utveckling, 1991
• European Computer Law, Transnational Juris Publications, 1995
• Belöningssystem - nyckeln till framgång, Norstedts Juridik, 2002
• VD-avtalet, Norstedts Juridik, 2004
Dokument