Publications
Author & Partner Raoul Smitt:
• Data 1-2, Esselte, 1986
• Computer Standard Contracts in Sweden, Norstedts Juridik, 1991
• Välj rätt programvara (Choosing the Right Software), Styrelsen för Teknisk Utveckling, 1991
• European Computer Law, Transnational Juris Publications, 1995
• Belöningssystem - nyckeln till framgång (Incentive Programs), Norstedts Juridik, 2002
• VD-avtalet (CEO Contracts), Norstedts Juridik, 2004
Documents