Advokatfirman Smitt
Advokatfirman Smitt - med det registrerade varumärket SWELAW® - grundades i Stockholm 1980. På huvudkontoret i Stockholm arbetar vi med medelstora och börsnoterade bolag - från tillverkning och handel till högteknologi och IT.
Advokatfirman tillhandahåller professionell juridisk rådgivning. Vi är stolta över vår kompetens och erfarenhet, som säkerställer snabb och personlig service. European Legal 500, Europas ledande guide till affärsjuridiska advokatbyråer, rekommenderar Advokatfirman Smitt.
Advokatfirman Smitt har en lång erfarenhet av svensk och internationell affärsjuridik. Advokatfirman arbetar med ett antal internationella klienter, främst från Storbritannien, USA, Tyskland och Central- och Östeuropa. Advokatfirman har besökskontor i Zürich och Moskva för rådgivning vid internationella affärer.
För kommersiell verksamhet är skattemässig och finansiell planering nödvändig. Det svenska skattesystemet är komplext och påverkar de flesta nivåerna i en affärstransaktion. Våra jurister har universitetsexamen i företagsekonomi och ger den skattemässiga och finansiella rådgivning som behövs för att göra din verksamhet välplanerad och framgångsrik.
Advokatfirman Smitt är på grund av sin internationella inriktning och särskilda kompetens exklusiv svensk medlem av IT Law Group Europe - det internationellt erkända nätverket av advokater som är specialiserade inom IT-rätt. Nätverket ger oss möjlighet till snabb och korrekt juridisk rådgivning avseende IT och högteknologi i Europa och handeln mellan EU och andra marknader.
The International Centre for Commercial Law anser att Advokatfirman Smitt är "den främsta advokatbyrån i Sverige för datorrelaterade immaterialrättsliga frågor."
Raoul Smitt är skiljedomare vid alternativa tvistlösningsförfaranden (ADR) för toppdomänen .eu som administreras av the Czech Arbitration Court. Tvistlösningsinstitutet handlägger ADR-förfaranden enligt reglerna för ADR enligt Europakommissionens principer och regler i förordning (EG) nr 874/2004. För mer information, se www.adr.eu och Panel Decision Case no. 1459.
Corporate Intl Magazine har 2011 utsett Advokatfirman Smitt till "Licensing Law Firm of the Year in Sweden".