Verksamhetsområden
Kontakta advokat Raoul Smitt för mer information.
 • Affärsjuridik
 • Bolagsrätt
 • Mergers & Acquisitions
 • Skatterätt
 • Entreprenadrätt
 • Offentlig upphandling
 • Distributionsavtal - agent- och återförsäljarrätt
 • Immaterialrätt & IT-rätt
 • Licensrätt
 • Bioteknik
 • Avtal för VD och ledande befattningshavare
 • Belöningssystem
 • EU-rätt
 • Processer vid domstol
 • Skiljeförfaranden*
* Advokatfirman Smitt är medlem i the Swedish Arbitration Association (SAA).